TEKLİF İSTE
İş Sağlığı Hizmeti / İşyeri Hekimi Görev Tanımı İş Güvenliği Uzmanı Hizmetlerimiz

Neler Yapıyoruz?

Bilindiği  üzere  ülkemizde gelişen ve  çeşitlenen  işyerlerinde , çalışanların  sağlığı  ve güvenliği önem kazanmıştır.  6331 sayılı yasayla , çalışma ortamlarının  Avrupa Birliği standartlarının uygun hale getirilmesi  amaçlanmaktadır. Ülkemizde  işçi  sağlığı ve iş güvenliği konuşulsa da , henüz seviyenin çok altındadır , hatta iş kazaları yönüyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada , dünyada ise 3. sırada olduğumuzu üzülerek belirtmek gerekmektedir. 
 
İşte , bunun asgari düzeye indirilmesi maddi  ve manevi  kayıpların ortadan kaldırılmasını amaçlayan ve 30.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı kanuna göre , 1 işçinin dahi çalıştığı belirli tehlike sınıfındaki  işyerlerine işgüvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulama 01.01.2014 tarihinde başlamak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
Ülkemizde bu hizmetler , yasayla tanımlanan  “ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” çerçevesinde kuruluşlarını tamamlayarak , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanlığı’nca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından verilmektedir.
 
Henüz yeni başlayan bu uygulamaya işverenlerimiz “ceza alırmıyım” düsüncesiyle bakmakta , bu da kanunun ve yasanın öneminin henüz kavranmamış olduğunu göstermektedir. Modern ve çağdaş toplumlarda üzerinde önemle durulan konu insan sağlığıdır. Bu uygulamalar ülkemizde de mutlaka yerleşmelidir. Çalışan da , çalıştıran da konunun önemini kavrayarak hareket etmek zorundadır. Her yıl yaşanan maddi ve manevi kayıplarının  rakamsal boyutları ürkütücüdür. 
 
Verdiğimiz hizmetler nelerdir ?
 
- İşyeri Hekimliği 
- İş Güvenliği Uzmanı
- İşyeri Hemşireliği
- Risk Analizi ve Acil Durum Planı
- İş  Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi ve Sertifikalandırılması
- Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu
- İşe Giriş Raporu
- Mobil Sağlık Taramaları
- Periyodik Sağlık Muayeneleri
- İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikalandırılması
- İş Hijyeni Eğitimi
- Aşı Hizmetleri